РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

СЕДМИ РАЗРЕД

 

Број недеље је у складу са Календаром образовно-васпитног рада

Коначни распоред треба да усвоји одељенско веће до 28.01.2021. и исти се уписује у Дневник образовно-васпитног рада одељења

Одељенске старешине у обавези су да обавесте ученике о горе наведеном распореду.

П- писмени задаци

Т- тест знања

К- контролна вежба

Директор