РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 ОСМИ РАЗРЕД

НАПОМЕНА:

Број недеље је у складу са Календаром образовно-васпитног рада
Коначни распоред треба да усвоји одељенско веће  и исти се уписује у Дневник образовно-васпитног рада одељења
Одељенске старешине у обавези су да обавесте ученике о горе наведеном распореду.
П- писмени задаци
Т- тест знања
К- контролна вежба
Директор школе