РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

 ОСМИ РАЗРЕД

Број недеље је у складу са Календаром образовно-васпитног рада

П- писмени задаци

Т- тест знања

К- контролна вежба

Директор