Промена распореда писмених провера

Промена распореда писмених провера

Ученици старијих разреда наставу похађају на даљину до 18.12.2020.год. Обзиром да је Уредбом о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести прописане су нове мере за организацију рада основних школа дошло је и до промене распореда...

О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА Београд, 2007.РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,...

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Распоред резервисаних термина наставника за сарадњу са родитељима за школску 2018/2019.годину Име и презиме наставника Пред. Дан за консултације Илић  Светлана СРП. Среда  3. час Поповић  Јелена СРП. Среда  4. час Алексић Маја СРП. Среда   3. час Миљковић Јелена СРП....

ШКОЛСКА ПРАВИЛА

 Обраћамо се једни другима бираним речима.  Искључиво разговором и договором решавамо међусобне сукобе.  Сви пажљиво слушамо оног ко говори.  Ако желимо да позајмимо туђу ствар увек питамо власника за дозволу.  Чувамо школску имовину да нам дуже траје.  Увек се...

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА   Преподневна смена Поподневна смена     Млађи разреди Старији разреди 1. час 8:00 – 8:45 14:00-14:45 13,00-13,45 Одмор 5 мин. 2. час 8:50 – 9:35 14:50 – 15:35 13,50-14,35 Одмор 20 мин. 3. час 10:00-10:45 15:55-16:40 15,00-15,45 Одмор 5 мин. 4. час...