У школи је 24.10. и 31.10.2020. одржан семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања осмислио је семинар са циљем да се оснаже наставници за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину. Специфични циљеви се односе на пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама ормативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења.