windows

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

Школска управа

Јагодина

Школа

Основна школа „17.октобар“

Место

Јагодина

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

 

Тема пројекта

„Окачи ме“

Област

Предузетништво

Време реализације

6 недеља

Наставни предмети са којима је тема

повезана

Ликовна култура; Техника и технологија; Биологија

Остале међупредметне компетенције

чијем развоју доприноси

Естетичка, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, комуникација, сарадња, решавање проблема

Циљ пројекта

Оспособљавање ученика за функционално коришћење рециклажног материјала за израду држача за ранчеве којима обезбеђује развијање креативности и допринос естетском окружењу

Исходи пројекта

Ученици ће бити у стању да сопственим доприносом учествују у тимском раду, чувају окружење и израдом држача за ранчеве креирају школско естетско окружење

Исходи наставних предмета (1. и 5.)

Ученици су у стању да:

- самостално представе пројектну идеју, поступак израде и решење

-преобликују предмет за рециклажу дајући му нову употребну вредност

-организују радно окружење у кабинету

-правилно и безбедно користе техничке апарате

-промовишу сопствене производе

Носиоци активности

Ученици и наставници

Методе рада

Истраживачки рад, рад на материјалу, радионичарски рад, претраживање интернета, скицирање, анализа

Материјално – техничка основа

Рециклажни материјал, алат, радионица

Начин праћења и евалуације

-Чланови пројектног тима прате фазе пројекта чек листом

-Упитник за рефлексију за ученике и наставнике.

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

 

Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта

Пројектни тим у сарадњи са ученицима планира израду држача за ранчеве од рециклажног материјала, како би се избегло да су ранчеви ученика најчешће на поду. Кроз пројекат желимо да ранчеви буду на правом месту, да остану чисти и да учионица уредно и лепо изгледа.

 

 

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта

(Опис, фотографије и материјали)

 

Активност 1- На седници Наставничког већа одржаној 8.3.2019. формиран је пројектни тим. Тим чине наставник ликовне културе, технике и технологије, разредне старешине 7. разреда, чланови ликовне и техничке секције.

Активност 2- Тим доноси идејно решење држача.

 

 

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта

(Опис, фотографије и материјали)

Активност 1- Прикупљање одговарајуће пластичне амбалаже (пластичне флаше од јогурта и киселе воде)

 

 

Активност 2 - Резање пластичне амбалаже на часовима техничког образовања

 

 

Активност 3 - Финална израда држача-лепљење магнета силиконским лепком на часовима ликовне и техничке секције

 

Активност 4- Презентација и постављање држача-чланови ликовне и техничке секције

 

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта

(Опис, фотографије и материјали)

- Пројекат је презентован на Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља. Постављен је и на сајт школе: www.os17oktobar.rs

-Ђачки парламент је анализирао упитник за ученике и наставнике. Резултати су потврдили функционалност држача.