windows

 

ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

 

 

 

 

 

 

                             I-VII

 

 

VIII

 

1.полугодиште

2.полугодиште

1.полугодиште

2.полугодиште

Наставни дани

101

79

101

69

Културна

делатност

Дан школе

13.10.2017.

 

27.01.2018.

Свети Сава

Дан школе

13.10.2017.

 

27.01.2018.

Свети Сава

Наставне

суботе

16.12.2017.

17.03.2018.

16.12.2017.

 

Обавезне физичке активности ученика

7.10.2017.

23.12.2017.

21.04.2018.

9.06.2018.

7.10.2017.

23.12.2017.

21.04.2018.

9.06.2018.

Школски распуст:

 

Јесењи распуст

09.11.2017. до 10.11.2017.

Зимски распуст

3.01.2018. до 8.01.2018. и 01.02.2018. до 9.02.2018.

Пролећни

распуст

2.04.2018. до 9.04.2018.

Летњи распуст

Од 15.06.2018.

Од 30.05.2018.

Подела књижица

2.02.2018.

28.06.2018.

2.02.2018.

8.06.2018.