windows

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ - СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

1. разред  

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
МАТЕМАТИКА

ФРЕСКА

Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)

Светлана Јоксимовић

СРПСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Буквар за први разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић
Читанка за први разред основне школе;

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

СВЕТ ОКО НАС

НОВИ ЛОГОС

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ - СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

2. разред 

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе

Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе

Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
MATEMATИKA KLETT

„Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред основне школе

„Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Бранка Матијевић, Радмила Жежељ Ралић

СВЕТ ОКО НАС KLETT

Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе

Биљана Животић

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ - СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

3. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ-Ралић

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

MATEMATИKA KLETT

„Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред основне школе

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред основне школе 1. и 2. део

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

ПРИРОДА И ДРУШТВО KLETT

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ - СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

4. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

MATEMATИKA KLETT

Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

ПРИРОДА И ДРУШТВО KLETT

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Драгица Миловановић , Зоран Б. Гаврић

МУЗИЧКА КУЛТУРА KLETT „Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе Гордана Илић