windows

Техничко и информатичко образовање

 

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разр. НАСТАВНИК ОПШТ.6.3.2016. ОКРУЖ.9.4.2016. РЕПУБЛ.28.5.2016.
  МАШИНСКА ТЕХНИКА          
1. ТИЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ 7. М.НИЋИФОРОВИЋ 1. учешће  
2. МИЛА БОЈКОВИЋ 7.   2. учешће  
3. ЈАНА ЈЕРЕМИЋ 7.   3. учешће  
  ЕНЕРГЕТИКА          
4. КАТАРИНА ЂУРИЋ 8. И.МИЛОСАВЉЕВИЋ 2. учешће  
5. МАТЕЈА МИЛАНОВИЋ 8.   3. учешће  
  ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО          
6. ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ 5. Е.ИЛИЋ 1. учешће  
7. ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ 5. И.МИЛОСАВЉЕВИЋ      
8. ЛАЅАР ПЕТКОВИЋ 5.        
9. ВЕРА ТОДОРОВИЋ 6. М.НИЋИФОРОВИЋ      
10. ИВА МИЛАДИНОВИЋ 6.