windows

Хемија

 

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разр. НАСТАВНИК ОПШТ. 5.3.2016. ОКРУЖ. 3.4.2016. РЕПУБЛ.
1. ТЕОДОРА КРКИЋ 7. Ј.Радосављ. 2. 3.  
2. ДИЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 7. -II- 3. учешће  
3. МИЛА БОЈКОВИЋ 7.   3. учешће  
4. ТЕОДОРА ТОШИЋ 7. -II- 3. 3.  
5. ЈАНА ЈЕРЕМИЋ 7.   3. учешће  
6. ВАСИЛИСА ЈОВАНОВИЋ 7. -II- похвала    
7. ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 7.   2.    
8. АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ 8. Ј.Радосављ.   учешће  
9. БОГДАН ПАВЛОВИЋ 8.        
10. МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ 8. -II-      
11. ЛЕА ТАСИЋ 8.        
12. ИВОНА БАТАЛОВИЋ 8. -II-