windows
potpisivanje sporazuma

13.11.2015. школа је потписала Споразум о разумевању о полагању испита за стицање дипломе из немачког језика - ДСД