Слика школе на почетку рада

На петој седници Народног одбора Општине Светозарево, одржаној 21. маја 1963. године, донето је решење о оснивању наше школе као самосталне просветне установе, настале спајањем неколико одељења из тада постојећих основних школа „Милан Мијалковић“ и „Рада Миљковић“.

На почетку прве школске 1963/64. године у седам разреда било је уписано 633 ученика, којима је предавало 18 сталних учитеља и наставника.

Проблем школског простора дуго је био нерешив. Настава је неколико година реализована у неколико учионица Гимназије за ученике старијих разреда, док се за наставу ученика млађих разреда користио простор на Радничком универзитету. Школске 1970/71. године школа се премешта у садашњи простор – зграду у Улици Теслина 1 у којој су се до тада образовали ученици Техничке школе. Наредних десет година овај простор заједнички су користили две школе – наша ОШ „17. октобар“ и новоформирана ОШ „25. мај“. Тек почетком школске 1981/82.године школи је омогућен самостални рад, тј. створени су подношљиви услови за извођење наставе.

Средином 1968.године реорганизацијом школске мреже на територији општине школи су припојена подручна одељења у Горњем Штипљу, Црнчу и Врановцу.

И поред лоших услова рада – недостатка простора, старе школске зграде која је тек 1997.године добила централно грејање, идентитет школи давале су бројне ваннаставне активности почев од хора и оркестра, драмске секције до учешћа на републичким и савезним такмичењима из математике, физике, историје и техничког образовања.