Математика је досадна? То не може никако бити тачно ако се на прави начин, близак ученицима, математика приближи стварном животу. Све је једноставно и математички прецизно и најважније применљиво на свакодневицу.
Ученици седмог разреда ОШ ,,17. октобар“ са наставницом математике Јасмином Стојановић радили су статистичка истрашивања у форми пројекта.
Ученици су сами смишљали анкетна питања, спровели анкету, статистички обрадили и извели закључке. То су заиста озбиљна истараживања из којих се могу видети :
– Интересовања ученика
– Афинитети према појединим предметима
– Степен физичке активности
– Начин на који се користе мобилни телефони