ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, 

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19 на седници од 11.8.2020. и на основу упутства које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило школама 19.8.2020., Основна школа „17.ОКТОБАР”, реализоваће од 1. септембра 2020. године наставу по основном моделу, тј. настава ће се реализовати у школи свакодневно кроз непосредан образовно- васпитни рад за ученике од 1. до 8. разреда. За овај модел наставе школа располаже организационим и кадровским могућностима.

Одељења ученика од 1. до 8. разреда деле се у две групе, групу А  и групу Б на основу електронског дневника, осим два одељења четвртог разреда где је број ученика до 15.

За свако одељење одређена  је учионица у којој се реализују сви часови наставе. Ученици свих разреда мењаће смене на недељу дана.

Капија школског дворишта биће закључана у току наставе и великих одмора, па је потребно да ученици са собом понесу ужину.

Ученици, чији се родитељи определе искључиво за наставу на даљину, пратиће часове на РТС-у и мораће да долазе у школу по позиву наставника у договору са одељењским старешином због вредновања знања (оцењивања). Ове школске године знање ће се вредновати искључиво у школи.

Google платформа  ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу.

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 

Група А Група Б
1.час 7,45-8,15 10,30-11,00
2.час 8,20-8,50 11,05-11,35
3.час 9,05-9,35 11,50-12,20
4.час 9,40-10,10

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

 

Група А Група Б
1.час 13,00 до 13,30 16,30- 17,00
2.час 13,35 до 14,05 17,05-17,35
3.час 14,20 до 14,50 17,50-18,20
4.час 14,55 до15,25 18,25-18,55
5.час 15,30-16,00 19,00-19,30

Директор, Биљана Милановић