Директор школе Биљана Милановић
Адмнистрација Милена Келер- секретар школе
Биљана Јовановић- благајник
Стручни сарадници Рада Петровић Шумар- психолог
Марина Антонијевић- педагог
Раде Мишковић- библиотекар
 

Одељење Одељенске старешине
1-1 1-2 1-3 1-4 Славица Пантић Слађана Ђорић Зорица Павловић Слађана Велојевић
2-1 2-2 2-3 2-4 Снежана Ристић Лепојка Милосављевић Биљана Петровић Весна Миленковић
3-1 3-2 3-3 3-4 Мићовић Владимир Николић Вера Милошевић Радица Марковић Емилија
4-1 4-2 4-3 4-4 Милијанка Марковић Радмила Стајић Снежана Стевановић Ивица Хорватић
4-1 4-2 4-3 4-4 Слађана Ђорић Зорица Павловић Слађана Велојевић Славица Пантић
5-1 5-2 5-3 5-4 Биљана Илић Винка Станковић Данијела Јовановић Драгутин Милојевић
6-1 6-2 6-3 6-4 Милош Јовановић Нинослав Станојловић Маја Александровић Маја Алексић
7-1 7-2 7-3 7-4 Љиљана Вукићевић Јелена Поповић Игор Милановић Мирјана Марковић
8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 Свилана Петровић Светлана Илић Влада Јовановић Јасмина Стојановић Иван Милосављевић
Подручна одељења- Врановац Горње Штипље Биљана Ђорђевић Весна Ивановић

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА НАСТАВНИЦИ РЕАЛИЗУЈУ НАСТАВУ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА Недељни фонд час.
СРПСКИЈЕЗИК ИЛИЋ СВЕТЛАНА 8-2,8-3,8-4,8-5 16
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА 7-1,7-2,7-3,7-4, 8-1 20
АЛЕКСИЋ МАЈА 5-1,5-26-3,6-4 18
МИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА 5-3,5-4,6-1,6-2 18
ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК АЛЕКСАНДРОВИЋ МАЈА 2.,3., 6-1,6-3,6-4,7-1 до.7-4 18
НЕВЕНА КОСТИЋ Млађи разреди и 6-2 20
СИМИЋ ДАНИЈЕЛА Цео5. и цео8. 18
ЈЕЛЕНА МИНИЋ Млађи разреди 10
ФРАНЦУСКИЈЕЗИК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ИВАНОВИЋ МАРИЈА Цео француски 10
МАРИЈА РАДОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ 6-3,7-1,7-2,7-4, 8-1,8-4 6-1,6-4,8-2,8-5, 5-1,2, 2.и 3. 5-3,5-4, 6-2,8-3, 7-3 12 14 10
ЛИКОВНАКУЛТУРА КРСТИЋ НАТАША Све сем 8-1 20
ТОДОРОВИЋ ВЛАДАН 8-1 1
МУЗИЧКАКУЛТУРА МАЛЕНОВИЋСЛАВИША све 21
ХЕМИЈА ЈАСНА РАДОСАВЉЕВИЋ Цео 7. и 8. 18
БИОЛОГИЈА СТАНКОВИЋ ВИНКА 5-2,цео 7. и цео 8. 20
ДРАГОЈЕВИЋ МИЛКА КОСТИЋ МАРИЈА ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВИЋ 5-1,5-3,5-4 Цео 6. домаћинство 6 8 4
ФИЗИКА ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН Цео 6. 7-3 и цео 8. 20
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА 7-1,7-2,7-4 6
МАТЕМАТИКА ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА 5-3, 6-1, 6-4 12
СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА 6-2,6-3,8,2,8-4,8-5 20
ИЛИЋ БИЉАНА 5-1,5-2,5-4, 7-1 16
ПЕТРОВИЋ СВИЛАНА 7-2,7-3,7-4,8-1,8-3 20
ГЕОГРАФИЈА ВУКИЋЕВИЋ ЉИЉАНА Цео6. 7-1,7-2,8-2,8-3,8-4,8-5 20
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА Цео 5., 7-3,7-4 8-1 10
ИСТОРИЈА СТАНОЈЛОВИЋ НИНОСЛАВ Цео 5. И 6. 8-1,8-3,9+8-4,8-5 20
МАРКОВИЋ МИРЈАНА Цео 7. И 8-2 10
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА НИЋИФОРОВИЋ МИЛОВАН Цео 6. 7-1,7-3 8-1 до8-4 20
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН Цео5., 6-4,7-2,7-4,8-5 и информ. у 5. 20
ИЛИЋ ЕМИНА 6-1,6-2,6-3, информ. цео 6.и 7.и 8. 20
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МИЛОЈЕВИЋ ДРАГУТИН 5-1,5-3,5-4, 5-2, 6-2,6-3,6-4 20
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ 5-2,6-1,7-1,7-2,7-4 11
МИЛАНОВИЋ ИГОР 7-1,7-3,цео8. 20
ГРАЂАНСКО В. СНЕЖАНА СТАМЕНКОВИЋ 6
ВЕРОНАУКА ПРЕДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ 9
НИНОСЛАВ ДИРАК 20

 

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Драгољуб Антић домар
Данијела Урошевић спремачица
Мирјана Богићевић спремачица
Радованка Јовановић спремачица
Светлана Милојевић спремачица
Славица Максимовић спремачица
Бранка Милетић спремачица
Радица Лацковић спремачица