ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Свилајнац Крагујевац -Развијање свести о потреби заштите животне средине и неговање здравих навика живота и боравак у природи(акваријум, Шумарице) Април или почетак мај Директор школе, Одељенско веће првог разреда,

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Врњачка бања-Манастир Жича -Развијање свести о потреби заштите животне средине и неговање здравих навика живота и боравак у природи,историја Април или почетак мај Директор школе,Одељенско веће другог разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Топола -Аранђеловац Упознавање културно-историјских знаменитости -Опленац Мај Директор школе,Одељенско веће трећег разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Београд Музеј ваздухопловства,Кнез Михајлова,Калемегдан Упознавање са културно-историјским знаменитостима градаова. Упознавање дела природних лепота градова и чувене грађевине Мај Директор школе,Одељенско веће четвртог разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Лепенски вир-Неготин-Гамзиград (један или два дана) Непосрено упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини. Мај Директор школе,Одељенско веће петог разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодин-Ниш-Ђавоља Варош-Пролом бања-Копаоник-Студеница-Жича-Врњачка бања (два дана) Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини који су у складу са наставним програмом Мај Директор школе,Одељенско веће шести разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Нови Сад-Петроварадин-Сремски Карловци-Суботица-Палић-Крушедол-Авала-Торањ (два дана) Упознавање са економским и пољопривредним потенцијалом земље, туристичким и етничким вредностима. Мај Директор школе,Одељенско веће седмог разреда,туристичка агенција

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

 

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Крагујевац-Чачак-Златибор -Шарган-Б.Башта-Манастир Рача-Тара-Јагодина Развијање интересовања за очување природе, заштити културног наслеђа, упознавање живота и рада наших великана у прошлости Април, мај Директор школе,Одељенско веће осмог разреда,туристичка агенција

 

ИЗЛЕТИ

 

Разред Релација Трајање Време
I, II,III,IV Јагодина – Ђ.Брдо- Аква парк-Зоо врт, околина града један дан Септембар/мај
V -Планетаријум, ботаничка башта -Виминацијум -природњачки музеј у Свилајнцу .-хидрометеоролошки завод у Београду један дан  један дан Септембар  март
VI -акваријум Крагујевац    
VII -теренске вежбе Гоч или Грза -опера један дан Децембар април
VIII и ученици који похађају изборни предмет Чувари природе Природњачки музеј и музеј Николе Тесле и  сајам технике Теренске вежбе- Гоч Опера Београд један дан један дан септембар мај