На снагу је ступио нови правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Ступањем на снагу овог правилника престао је да важи стари правилник. Потребно је да сви буду упознати са новим протоколом како би се деца заштитила од могућег насиља.

Са новим правилником можете се упознати на нашем сајту у секцији  Информације –> Протокол поступања у случају насиља  или кликом на линк ОВДЕ.