РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА у Covid-19 условима

Основна школа „17.ОКТОБАР”, у Covid-19 условима, реализоваће од 1. септембра 2020. године наставу по основном моделу, тј. настава ће се реализовати у школи свакодневно кроз непосредан образовно- васпитни рад за ученике од 1. до 8. разреда. РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА прилагођен је динамици која је дата у наставку:

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Група А Група Б
1.час 7,45-8,15 10,30-11,00
2.час 8,20-8,50 11,05-11,35
3.час 9,05-9,35 11,50-12,20
4.час 9,40-10,10

 

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА
Група А Група Б
1.час 13,00 до 13,30 16,30- 17,00
2.час 13,35 до 14,05 17,05-17,35
3.час 14,20 до 14,50 17,50-18,20
4.час 14,55 до15,25 18,25-18,55
5.час 15,30-16,00 19,00-19,30

Директор, Биљана Милановић