РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА у Covid-19 условима

Основна школа „17.ОКТОБАР” своје активности прилагодила је Covid-19 условима уважавајући све препоруке за безбедно одвијање наставе.

У складу са тим од 18. јануара 2021. године реализоваћемо наставу по комбинованом моделу, тј. настава ће се реализовати у школи свакодневно кроз непосредан образовно – васпитни рад за ученике од 1. до 8. разреда.

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА прилагођен је динамици која је дата у наставку:

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Група А Група Б
1.час 8,00-8,30 10,45-11,15
2.час 8,35-9,05 11,20-11,50
3.час 9,20-9,50 12,05-12,35
4.час 9,55-10,25

 

ДИНАМИКА НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА
1.час 13:00 до 13:30
2.час 13:35 до 14:05
3.час 14:20 до 14:50
4.час 14:55 до 15:25
5.час 15:30 до 16:00
6.час 16:05 до 16:35

Директор, Биљана Милановић