Списак уџбеника

Старији разреди

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

5. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИЛОГОС Уметност речи, читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Дар речи, граматика за пети разред основне школe Јелена Срдић
МАТЕМАТИКА KLETT Математика, уџбеник за пети разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић
МУЗИЧКА КУЛТУРА БИГЗ школство Музичка култура 5 за пети разред основне школе; Маја Обрадовић
ИСТОРИЈА ФРЕСКА Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић
ГЕОГРАФИЈА БИГЗ школство Географија, уџбеник за пети разред основне школе Биљана Колачек, Александра Јовичић
БИОЛОГИЈА КЛЕТТ Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе Горан Милићев, Ена Хорват
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА БИГЗ школство Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет Светлана Вучетић
ИНФОРМАТИКА БИГЗ школство Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО DISCOVER ENGLISH 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет Jayne Wildman, Izabella Hearn
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ДАТА СТАТУС PRIMA PLUS A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења Фредерика Јин, Луц Рохрман, Милена Збранкова
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КЛЕТТ ET TOI 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет Мари ЖозеЛопез, Жан ТјерилеБуњек, Гај Луис

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

6. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК БИГЗ С речи на дела – Читанка 6,  С речи на дела – Граматика В.Хамовћ, М. Слобода Ј.Станковић, С. Стевановић, Јоле Булатовић
МАТЕМАТИКА KLETT Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Н.Икодиновић, С.Димитријевић Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА БИГЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Маја обрадовић
ИСТОРИЈА ФРЕСКА Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском Марко Шуица, Радивој Радић
ГЕОГРАФИЈА НОВИ ЛОГОС „Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе Снежана Вујадиновић, Рајко Голић
ФИЗИКА БИГЗ Физика 6, уџбеник  Физика 6, збирка задатака Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић
БИОЛОГИЈА ГЕРУНДИЈУМ Биологија за шести разред основне школе; Т.Лазаревић, мр  Миливојевић, др Прибићевић, др  Миљановић
ТЕХН.И ТЕХНОЛОГИЈА БИГЗ Техника и технологијаза шести разред основне школе;   уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); Данило Шешељ, Петко Андрић, др Жељко Папић
ИНФОРМАТИКА БИГЗ Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК KLETT ЕyesOpen 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска Ben Goldstein, Ceri Jones,  EmmaHeyderman;
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ДАТА  СТАТУС Prima Plus A1.2, немачки за шести разред основне школе  ( друга година учења); уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска) Friederike Jin, Lutz Rohrmann
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК KLETT Club@dos 2, француски језик за шести разред основне школе, друга годинаучења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и два  аудио ЦД-а) AurélieCombriat, PhilippeLiria, OlivierJurczyk

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

7. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИЛОГОС

Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

Станковић-Шошо, Сувајџић Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
МАТЕМАТИКА KLETT Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе Сања Милојевић, Ненад Вуловић
МУЗИЧКА КУЛТУРА БИГЗ Музичка култура 7, уџбеник + ЦД Мирослава Петров, Драгана Грујић
ИСТОРИЈА ЗАВОД ИСТОРИЈА – уџбеник за седми разред основне школе Драгомир Бонџић, Коста Николић
ГЕОГРАФИЈА БИГЗ ГЕО 7, уџбеникГЕО 7, радна свеска Александра Вучен, Биљана Колачек
ФИЗИКА БИГЗ Физика 7, уџбеник Физика 7, збирка задатака Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић
БИОЛОГИЈА ЗАВОД БИОЛОГИЈА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред основне школе Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица Пауновић
ХЕМИЈА НОВИЛОГОС Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић
ТЕХН.И ИНФОРМ.ОБРАЗОВАЊЕ НОВИЛОГОС „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО

Project 4 – Уџбеник (четврто издање)

Project 4 – Радна свеска (четврто издање)

Tom Hutchinson
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ДАТА СТАТУС

Prima 3 уџбеник

Prima 3, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КЛЕТТ

Et toi?”, француски језик за 7. разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД

„Et toi?”, француски језик за 7. разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

8. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИЛОГОС

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

МАТЕМАТИКА KLETT Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
МУЗИЧКА КУЛТУРА БИГЗ Музичка култура 8, уџбеник + ЦД Мирослава Петров, Драгана Грујић
ИСТОРИЈА ФРЕСКА Историја за осми разред основне школе са читанком и радном свеском Радош Љушић, Љубодраг Димић
ГЕОГРАФИЈА БИГЗ Географија Србије, уџбеник Марко В. Милошевић, Јована Бранков
ФИЗИКА НОВИ ЛОГОС „Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
БИОЛОГИЈА ЗАВОД БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић
ХЕМИЈА НОВИЛОГОС Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  ИНФОТЕХНИКА

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе 

 Зоран Ферина
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО

Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред основне школе

Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред основне школе

Liz Kilbey

Catherine Bright

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ДАТА СТАТУС

Prima 4 уџбеник

Prima 4, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КЛЕТТ

Et toi?”, француски језик за 8. разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД

„Et toi?”, француски језик за 8. разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис