На основу одлуке Кризног штаба, Министарство просвете науке и технолошког развоја донело је одлуку да од 15.03.2021.год. старији разреди основне школе пређу на онлајн наставу. У складу са овом одлуком и ОШ„17.oктобар“ прилагодио је начин остваривања васпитно образовног рада новонасталим околностима,  па ће се настава одвијати на следећи начин:

  • Настава за ученике од 5-8. разреда почиње у 13 часова
  • Обе групе ученика прате наставу истовремено у реалном времену
  • Примењиваће се тренутно важећи расоред часова
  • Сатница остаје иста тј. часови ће трајати по 30 минута

Према раније донетој одлуци, настава у новонасталим околностима одвијаће се на платформама које су коришћене и у претходним периодима када се настава одвијала онлајн (Google classroom, Zoom, …), а о чему ће ученици бити благовремено обавештени од сваког предметног наставника понаособ.

Свим ученицима и запосленима желимо добро здравље