САТНИЦА  ОНЛАЈН ЧАСОВА (ЧАСОВА НА ДАЉИНУ)

Уредбом о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести прописане су нове мере за организацију рада основних школа.

Прво полугодиште завршава се 18.12.2020.год. , а ученици старијих разреда наставу похађају на даљину по следећој сатници.

 

САТНИЦА  ЧАСОВА НА ДАЉИНУ ОД 30.11.2020.год. 

ЧАС  Време
1. 10,00-10,45
2. 10,50-11,35
3. 11,50-12,35
4. 12,40-13,25
5. 13,30-14,15
6. 14,20-15,05