ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

1. разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС

Буквар за први разред основне школе; Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

Читанка за први разред основне школе;

Душка Милић,

Татјана Митић

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

МАТЕМАТИКА ФРЕСКА

Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић
СВЕТ ОКО НАС НОВИ ЛОГОС

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО

New English Adventure, starter A

Уџбеник и радна свеска

 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЛОГОС

Дигитални свет 1, за први разред основне школе

Биљана Калафатић, Марина Ињац, Наташа Анђелковић

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

2. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Читанка, уџбеник за други разред основне школе

Српски језик, уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска, српски језик за други разред основне школе

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

MATEMATИKA ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Математика 2 , уџбеникза други разред основне школе(први и други део)

Математика 2 , радна свеска за други разред основне школе (први и други део)

НелаМалиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

СВЕТ ОКО НАС  ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Свет око нас 2, уџбеникза други разред основне школе;

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

Драгана Златић,

Марија Вујовић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО

NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER B

Удџбеник и радна свеска

Tessa Lochowski

Cristiana Bruni

ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЛОГОС

Дигитални свет 2, за други разред основне школе

Јован Јовановић, Марина Ињац, Стефан Поповић

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

3. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 3,

Српски језик за трећи разред основне школе

Граматика 3,

Српски језик за трећи разред основне школе

Радна свеска

уз Читанку и Граматикуза трећи разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

MATEMATИKA „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

НелаМалиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

ПРИРОДА И ДРУШТВО „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

(први и други део);

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА  „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „EDUCATIONAL CENTRE”

Wonderful World 1,

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

National Geographic Learning

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

4. разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

MATEMATИKA KLETT

Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

ПРИРОДА И ДРУШТВО KLETT

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за четврти разред основне школе

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Драгица Миловановић , Зоран Б. Гаврић

МУЗИЧКА КУЛТУРА KLETT „Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе Гордана Илић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО Discover English 1