Списак уџбеника

Млађи разреди

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

1. разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
МАТЕМАТИКА ФРЕСКА Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Светлана Јоксимовић
СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС Буквар за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић
Читанка за први разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
СВЕТ ОКО НАС НОВИ ЛОГОС СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

2. разред 

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Читанка, уџбеник за други разред основне школе Српски језик, уџбеник за други разред основне школе Радна свеска, српски језик за други разред основне школе Латиница, уџбеник за други разред основне школе Маја Димитријевић Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац
MATEMATИKA ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Математика 2 , уџбеникза други разред основне школе(први и други део) Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе (први и други део) НелаМалиновић Јовановић, Јелена Малиновић
СВЕТ ОКО НАС ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Свет око нас 2, уџбеникза други разред основне школе; Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; Драгана Златић, Марија Вујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК АКРОНОЛО NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER B Удџбеник и радна свеска Tessa Lochowski  Cristiana Bruni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Du undIch, немачки језик за други разред основне школе Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер Чагоровић

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

3. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ-Ралић

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

MATEMATИKA KLETT

„Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред основне школе

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред основне школе 1. и 2. део

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

ПРИРОДА И ДРУШТВО KLETT

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

4. разред

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК АУТОР
СРПСКИ ЈЕЗИК KLETT

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

MATEMATИKA KLETT

Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

ПРИРОДА И ДРУШТВО KLETT

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Драгица Миловановић , Зоран Б. Гаврић

МУЗИЧКА КУЛТУРА KLETT „Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе Гордана Илић