ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

5. разред

 

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

СРПСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

„Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе

„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

МАТЕМАТ.

KLETT

„Математика 5”, уџбеник и збирка задатака са решењима за пети разред основне школе

Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

BIGZ školstvo

Музичка култура 5 за пети разред основне школе; ћирилица

Маја Обрадовић

ИСТОРИЈА

„ФРЕСКА”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школ

Стефановић, Ферјанчић,

Недељковић

ГЕОГРАФИЈА

„BIGZ školstvo”

Географија, уџбеник за пети разред основне школе;

 Колачек,  Јовичић

 БИОЛОГИЈА

„KLETT”

Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе;

Горан Милићев,

Ена Хорват

ТЕХН.И ТЕХНОЛ.

„BIGZ školstvo”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбеник

Светлана Вучетић

ИНФОРМАТ.

„BIGZ školstvo”

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

Петровић,

Пријовић,

Прокопић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

АКРОНОЛО

 

DATA STATUS

DISCOVER ENGLISH 2,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)-пета година учења

 

GET TO THE TOP 1, енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

JayneWildman,

IzabellaHearn

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

„DATA STATUS”

PRIMA PLUS A1.1,немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

PRIMA PLUS A1.2, немачки језик за пети разред основне школе, пета година учења, и за шести разред основне школе, друга година учења

Фредерика Јин,

Луц Рохрман,

Милена Збранкова

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 КЛЕТТ

„Et toi?”, францускијезикза 5. разредосновнешколе, уџбеникзапрвугодинуучењаиЦД

И„Ettoi?”,раднасвесказапрвугодинуучења

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

6. разред

 

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

СРПСКИ ЈЕЗИК

БИГЗ

С речи на дела – Читанка 6,

С речи на дела – Граматика

В.Хамовћ,

М. Слобода

Ј.Станковић,

С. Стевановић,

Јоле Булатовић

МАТЕМАТИКА

KLETT

Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;

Н.Икодиновић,

С.Димитријевић

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

БИГЗ

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

 Маја обрадовић

ИСТОРИЈА

ФРЕСКА

 Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском

Марко Шуица, Радивој Радић

 ГЕОГРАФИЈА

НОВИ ЛОГОС

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

 ФИЗИКА

БИГЗ

Физика 6, уџбеник

Физика 6, збирка задатака

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

БИОЛОГИЈА

ГЕРУНДИЈУМ

Биологија за шести разред основне школе;

Т.Лазаревић,

мр Миливојевић,

др Прибићевић,

др Миљановић

 ТЕХНИКА

И ТЕХНОЛОГИЈА

БИГЗ

Техника и технологијаза шести разред основне школе, уџбеник

Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић

ИНФОРМАТИКА

БИГЗ

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

KLETT

ЕyesOpen 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

EmmaHeyderman;

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ДАТА СТАТУС

Prima Plus A1.2, немачки за шести разред основне школе ( друга година учења);

уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска)

Friederike Jin, Lutz Rohrmann

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

KLETT

Club@dos 2, француски језик за шести разред основне школе, друга годинаучења;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска и два аудио ЦД-а)

AurélieCombriat,

PhilippeLiria,

OlivierJurczyk

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

7. разред

 

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

 СРПСКИ ЈЕЗИК

,,БИГЗ школство

Читанка 7

С речи на дела 7, граматика српског језика за 7. разред

З. Бошковић и М. Шиповац;

С. Новокмет,

 В. Ђорђевић, 

МАТЕМАТИКА

Klett

Математика,уџбеник за 7. разред

Збирка задатака

Н.Икодиновић

С.Димитријевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

„БИГЗ школство”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Марија Брајковић

ИСТОРИЈА

ЈП завод за уџбенике

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Д. Бонџић

К. Николић

ГЕОГРАФИЈА

„БИГЗ школство

Географија, уџбеник за седми разред основне школе;

И.Лешчешен

С.Зрнић

Б.Колачек

А.Јовичић

ФИЗИКА

 „БИГЗ школство”

 Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Физика 7,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе;

К.Стевановић,

Марија Крнета

Ј Радовановић

Радмила Тошовић

БИОЛОГИЈА

 ГЕРУНДИЈУМ 

Биологија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

В Миливојевић,

Т.Миљановић,

Т.Лазаревић,

Т.Прибићевић

ХЕМИЈА

НОВИ ЛОГОС 

Хемија 7 ,

уџбеник за седми разред основне школе

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми

Татјана Недељковић и Драгана Анђелковић

ТЕХН. И ТЕХНОЛ.

„БИГЗ школство

Техника и технологија

за седми разред основне школе; уџбеник

Данило Шешељ,

Петко Андрић

ИНФОРМАТИКА

„БИГЗ школство

Информатика и рачунарство7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Eyes Open 3,

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

 Vicki Anderson,

Eoin Higgins.

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1,немачки језик за шести разред основне школе,шеста година учења и седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Club@dos 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Aurélie Combriat,

Philippe Liria.

 

Olivier Jurczk

 

ОШ „17. ОКТОБАР“ – СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

8. разред

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

 СРПСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

МАТЕМАТИКА

KLETT

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе

Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

БИГЗ

Музичка култура 8, уџбеник + ЦД

Мирослава Петров, Драгана Грујић

ИСТОРИЈА

ФРЕСКА

Историја за осми разред основне школе са читанком и радном свеском

Радош Љушић, Љубодраг Димић

ГЕОГРАФИЈА

БИГЗ

Географија Србије, уџбеник

Марко В. Милошевић, Јована Бранков

ФИЗИКА

НОВИ ЛОГОС

„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић

БИОЛОГИЈА

ЗАВОД

БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

ХЕМИЈА

НОВИ ЛОГОС

Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

ТЕХН.И ИНФОРМ.

ОБРАЗОВАЊЕ

ИНФОТЕХНИКА

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

 

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Зоран Ферина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

АКРОНОЛО

Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред основне школе

 

Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред основне школе

 

Liz Kilbey

 

Catherine Bright

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ДАТА

СТАТУС

Prima 4 уџбеник

Prima 4, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

КЛЕТТ

Et toi?”, француски језик за . разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД

„Et toi?”, француски језик за 8. разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис