Због новонастале ситуације са пандемијом вируса КОВИД-19, министар просвете, науке и технолошког развоја донео је П РА В И Л Н И К
о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину.

Измене можете погледати на нашем сајту у делу РАД ШКОЛЕ или кликом на линк ОВДЕ.

Будите здрави