Ученици старијих разреда наставу похађају на даљину до 18.12.2020.год. Обзиром да је Уредбом о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести прописане су нове мере за организацију рада основних школа дошло је и до промене распореда одржавања писмених провера.

Нове распореде одржавања писмених провера за у првом полугодишту школске 2020/2021.год. можете видети на нашем сајту у секцији „Информације -> Писмене провере“ .

Остајте здрави