Човек је својим деловањем потпуно изменио изглед Земље и у знатној мери оштетио биосферу. На огромним површинама планете природни екосистеми попут шума, степа и мочвара су потпуно уништени, или су замењени вештачким као што су плантаже, фарме или насеља. Оно мало природних станишта, које још постоје и која су остала нетакнута, полако нестају под човековим утицајем.

Ученици 8. разреда наше школе, по упутствима наставнице биологије Јелене Панић, урадили су истраживачки рад о угроженим врстама биљака и животиња, како допринети њиховој заштити и како их сачувати од нестајања. Податке је сумирала и дигитално обрадила ученица 8/1 Теодора Николић. Све похвале за ученике и наставницу.

Рад под називом ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ И ФАУНЕ СРБИЈЕ можете прегледати кликом на линк ОВДЕ.