Драги родитељи можете пријавити насиље на https://cuvamte.gov.rs/

Пријава насиља које укључује децу

  • Сваки грађанин, дете, родитељ може путем онлајн форме која је креирана у виду једноставног упитника електронски да пријави било коју ситуацију насиља које укључује децу (као жртве или починиоце).
  • Пријава се може поднети анонимно или не, може се приложити документ, слика, видео запис…
  • Када се поднесе пријава добија се број пријаве чији се ток може пратити онлајн без логовања (само уносом шифре предмета), а могу се добити нотификације и путем мејла и/или телефона ако оставе те податке.
  • Када се креира пријава, Тријажни тим пријаву упућује надлежним установама и органима. Умрежили смо око 2.700 ентитета – све основне и средње школе, све центре за социјални рад и службе социјалне заштите, све полицијске станице, здравствене установе, надлежне ресорне инспекције и основна и виша јавна тужилаштва.
  • Грађани који су поднели пријаву ће моћи онлајн да имају увид у то којим установама је предмет упућен на поступање и да ли је поступање у току или је завршено, за сваку установу посебно.
  • Циљ је да грађанима омоћимо да на једноставан начин пријаве насиља и поврате поверење у институције јер ће знати тачно ко поступа по њиховој пријави. Са наше стране, имаће увид у ефикасност поступања сваке установе, где се чека на поступање, а кроз време и анализе које мере су донеле позитивне резултате или нису зависно од тога да ли се ситуације насиља са истим лицима понављају или не; статистичке извештаје везано за врсте насиља, учеснике у смислу година, пола, понављања, изречених мера сходно врсти насиља и установи која поступа, а обезбеђујемо и већу одговорност целог Система с’обзиром да поступање чинимо транспарентнијим.
  • Интерне пријаве од стане установа
  • Основне и средње школе су кренуле са уносом пријава које код њих долазе од 23. јануара
  • Преосталих 6 ресора са уносом пријава које долазе у њихове установе је почело 15. маја
  • Овим ћемо по први пут на једном месту имати базу свих пријава насиља које укључују децу, без преклапања, са горе наведеним подацима и извештајима