На Педагошком факултету у Ужицу наша учитељица Весна Миленковић је одбранила докторску дисертацију под називом „Диференцирање наставе у складу са образовним стандардима и утицај на постигнућа ученика у почетној настави математике“ и стекла звање доктор наука-методика наставе.
Честитамо…