РАСПОРЕД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА ЗА ПРВОПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 ШЕСТИ РАЗРЕД

 

НАПОМЕНА:
К*- физику предаја В. Јовановић; К- физику предаје Ј. Милосављевић
Број недеље је у складу са Календаром образовно-васпитног рада
Коначни распоред треба да усвоји одељенско веће  и исти се уписује у Дневник образовно-васпитног рада одељења
Одељенске старешине у обавези су да обавесте ученике о горе наведеном распореду.
П- писмени задаци
Т- тест знања
К- контролна вежба
Директор школе