1.  Обраћамо се једни другима бираним речима.
 2.  Искључиво разговором и договором решавамо међусобне сукобе.
 3.  Сви пажљиво слушамо оног ко говори.
 4.  Ако желимо да позајмимо туђу ствар увек питамо власника за дозволу.
 5.  Чувамо школску имовину да нам дуже траје.
 6.  Увек се придржавамо кућног реда школе.

ДА И НЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Да!

1.Сваки ученик треба да буде најбољи што може у:

УЧЕЊУ, ОПХОЂЕЊУ, ДРУГОВАЊУ

2. Сваки ученик у школу иде СВАКИ ДАН, а не скоро сваки дан и на СВАКИ ЧАС, а не на скоро сваки час.

3. Сваки ученик који није усвојио претходно правило оправдава своје изостанке ЈАВНО И РЕДОВНО.

4. Сваки ученик је другом ученику ПРАВИ ДРУГ.

5. Сваки ученик доприноси ХАРМОНИЧНОЈ И РАДНОЈ атмосфери свог одељења.

6. Сваки ученик са са ПУНИМ ПОШТОВАЊЕМ односи према учитељима, наставницима и осталим радницима школе 

7. Сваки ученик СВЕСРДНО и РАДО учествује у раду школе, јер је њен драгоцени део.

8. Сваки ученик има своју столицу, свој део клупе, свој део зида, свој део школе и ЦЕЛУ ШКОЛУ коју чува као нешто своје, а своје се воли и о свом се брине.

9. Када то своје испрља, ишара, изгребе, сломи или изгуби, сваки ученик или његово одељење ПЛАЋА ОДШТЕТУ.

10.Сваки ученик који се потруди да буде најбољи, најактивнији у било којој области школског живота биће НАГРАЂЕН или ПОХВАЉЕН.

11. И најзад, сваки ученик се понаша као ученик док СМАЊЕНОМ ОЦЕНОМ ИЗ ВЛАДАЊА  не докаже супротно

Не! (по азбучном реду)

Алкохол

Битке

Вређање

Галама , Гађање пролазника кроз прозор

Дрога

Ђубре по ходницима

Ескивирање обавеза

Жврљање клупа и зидова

Закашњавање

Исмевање другова

Јурцање по ходницима у време часова и време одмора

Крађа

Лаж

Љутња

Мржња

Неоправдани изостанци

Њупа на часу

Оговарање

Пљување, Пушење, Псовање

Разбијање

Свађа

Тужакање, Телефонирње током часа

Ћутање о насиљу

Узнемиравање наставе

Фалсификовање

Хвалисање

Цинкарење

Чуђење због сопствене кривице

Џаболебарење

Шврљање по граду у време часова

 

За непослушне су сами ученици смислили казне:

 • Поразговарати са учеником
 • Поразговарати са родитељем
 • Поразговарти са директором
 • Свако да плати штету коју је направио
 • Да седи у првим клупама неограничено
 • Дати им радне задатке после школе
 • Ко ижврља клупу –  нека је и риба
 • Ко баца ђубре –  нека га чисти
 • Да буде три недеље редар
 • Да помаже теткицама две недеље у свим пословима
 • Да скупља отпадке по дворишту после великог одмора
 • Ученик који вређа и бије свога друга да га води на колаче после школе
 • Ученици који ломе цвеће,скидају и цепају паное, жврљају маркерима и фломастерима по зидовима школе у обавези су да све уништено врате у првобитно стање
 • Смањити оцене из владања
 • Јавно читање имена свих кажњених преко књиге обавештења и образлагање дисциплинских мера
 • Коме све ово не помогне не треба да буде у нашој школи.