Школа је протеклих година континуирано радила на побољшању материјално-техничких услова.

Наставили смо са опремањем школе и побољшањем услова рада у складу са Развојним планом школе. Школа поседује 3 видео бима, а већина кабинета је опремљена белим таблама. У школи постоји једна интерактивна табла.

Корисна површина износи 2550м2,а двориште 1400 м2.

Школа има 3 учионицe опште намене, 16 специјализованих учионица и пет кабинета : за физику , биологију, хемију, техничко образовање, основе информатике и рачунарства. Сви кабинети су опремљени одговарајућим наставним средствима,која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима.

Школa располаже фискултурном салом површине 160 м2и свлачионицама. Школско двориште се у време наставе користи за кошарку, мали фудбал и одбојку.

У школи постоји школска библиотека која располаже литературом и довољним фондом књига за потребе ученика и наставника. Простор школске библиотеке од 25м2,је неодговарајући , јер не постоји читаоница.

У школи постоји дигитални кабинет површине 120м погодан за аудио-визуелно организовање наставе и разних других активности.

Школа има централно грејање и видео надзор.

У општини Јагодина били смо први по многим стварима.

Први смо добили видео-надзор, први смо добили Светосавску награду 2007. године, први смо, после Београда и Новог Сада, организовали Фестивал науке.

Прва смо основна школа која је организовала образовање одраслих, прва, која као партнер, учествује у међународном Темпусовом пројекту. Прва је и школска мини галерија „Одмор“. Моби фото-фест „Светлописи“ је први изложио фотографије ученика направљене мобилним телефоном. Штампамо Водич за родитеље, издали смо књигу текстова наше наставнице, а традициоанално, сваке године, на такмичењима има највише ученика из наше школе, па смо први и у томе.

Успешност школе потврђена је и спољашњим вредновањем квалитета образовно васпитног рада школе обављеним у фебруару 2013. године. Школа је остварила 100% свих стандарда, укључујући и 100% стандарда који су кључни за вредновање квалитета рада установе и добила оцену 4, која је и највиша могућа оцена.