Директор школе Биљана Милановић
Адмнистрација Милена Келер- секретар школе
  Биљана Јовановић- благајник
Стручни сарадници Рада Петровић Шумар- психолог
  Анита Лазаревић- педагог
  Миа Синобад- библиотекар

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНИК
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА
МИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА
АЛЕКСИЋ МАЈА
ИЛИЋ СВЕТЛАНА
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
АЛЕКСАНДРОВИЋ МАЈА
КОСТИЋ НЕВЕНА
СИМИЋ  ДАНИЈЕЛА
ТОШАНИЋ ЈОВАНА
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
МИЛОВАНОВИЋ ЈАСМИНА
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
РАДОВАНОВИЋ МАРИЈА
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИЦА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
КРСТИЋ НАТАША
МУЗИЧКА КУЛТУРА
МАЛЕНОВИЋ СЛАВИША
ХЕМИЈА
РИСТИЋ  ТАТЈАНА
БИОЛОГИЈА
ПАНИЋ  ЈЕЛЕНА
ДРАГОЈЕВИЋ МИЛКА
ЗЕКАВИЦА  МАРИЈА
ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА 
ФИЗИКА
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА
МАТЕМАТИКА
МИЈУШКОВИЋ ВЕСНА
СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА
ИЛИЋ БИЉАНА
ПЕТРОВИЋ СВИЛАНА
ГЕОГРАФИЈА
ВУКИЋЕВИЋ ЉИЉАНА
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА
ИСТОРИЈА
СТАНОЈЛОВИЋ НИНОСЛАВ
МАРКОВИЋ МИРЈАНА
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
и
ИНФОРМАТИКА
ГОРАН МИЛЕНКОВИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН
ИЛИЋ ЕМИНА
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
МИЛОЈЕВИЋ ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
МИЛАНОВИЋ ИГОР
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
СТАМЕНКОВИЋ СНЕЖАНА
ВЕРСКА НАСТАВА
ДИРАК НИНОСЛАВ
ДИИМИТРИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

 

 

Помоћно особље
Драгољуб Антић домар
Данијела Урошевић спремачица
Мирјана Богићевић спремачица
Радованка Јовановић спремачица
Светлана Милојевић спремачица
Славица Максимовић спремачица
Бранка Милетић спремачица
Радица Лацковић спремачица