Директор школе Биљана Милановић
Адмнистрација Милена Келер- секретар школе
  Биљана Јовановић- благајник
Стручни сарадници Рада Петровић Шумар- психолог
  Марина Антонијевић- педагог
  Раде Мишковић- библиотекар

 

ОДЕЉЕНСКО СТАРЕШИНСТВО 

 

Одељење

 

Одељенске старешине

1-1

1-2

1-3

Весна Миленковић

Снежана Ристић

Биљана Ђорђевић

2-1

2-2

2-3

Емилија Марковић

Владимир Мићовић

Радица Милошевић

3-1

3-2

3-3

3-4

Ивица Хорватић

Вера Николић

Раде Мишковић

Снежана Стевановић

4-1

4-2

4-3

4-4

Славица Пантић

Слађана Ђорић

Зорица Павловић

Слађана Велојевић

5-1

5-2

5-3

5-4

Маја Алексић

Милош Јовановић

Нинослав Станојловић

Маја Александровић Гајић

6-1

6-2

6-3

6-4

Јелена Поповић

Игор Милановић

Мирјана Марковић

Љиљана Вукићевић

7-1

7-2

7-3

7-4

Иван Милосављевић

Свилана Петровић

Светлана Илић

Јасмина Стојановић

8-1

8-2

8-3

8-4

Биљана Илић

Винка Станковић

Јелена Миљковић

Драгутин Милојевић

Подручна одељења-

Врановац

Горње Штипље

 

Биљана Петровић

Весна Ивановић

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ОДЕЉЕЊА

 

 

СРПСКИЈЕЗИК

ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА

Цео 6.

МИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА

7-1,7-2,8-2,8-3,8-4

АЛЕКСИЋ МАЈА

5-1,5-2,8-1

ИЛИЋ СВЕТЛАНА

5-3,5-4,7-3,7-4

 

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

АЛЕКСАНДРОВИЋ MАЈА

5-1,2;5-3,5-4,6-1,2; цео 7. Вр.

НЕВЕНА КОСТИЋ

5-1,2;6-3,6-4, млађи разреди

СИМИЋ  ДАНИЈЕЛА

6-1,2, цео  8., млађи разреди

ЈЕЛЕНА МИНИЋ

Млађи разреди

ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ИВАНОВИЋ МАРИЈА

Цео француски

МАРИЈА РАДОВАНОВИЂ

ДРАГИЦА ЂОРЂЕВИЋ

8-1,2; 8-3,8-4,5-1,2; 6-1,2

5-1,2;5-3,4;6-1,2;6-3,6-4, цео 7.

ЛИКОВНАКУЛТУРА

КРСТИЋ НАТАША

Све

МУЗИЧКАКУЛТУРА

МАЛЕНОВИЋ СЛАВИША

Све , хор

ХЕМИЈА

ЈАСНА РАДОСАВЉЕВИЋ

Цео 7. и 8.раз.,изборни предмети

БИОЛОГИЈА

СТАНКОВИЋ ВИНКА

Цео 5., цео 6.,7-1,8-2

ДРАГОЈЕВИЋ МИЛКА

КОСТИЋ  МАРИЈА

ЈЕЛЕНА  МИЛЕНКОВИЋ

8-1,8-3,8-4

7-2

7-3,7-4

ФИЗИКА

ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН

Цео 6., 7-1,7-3,цео 8.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА

7-2,7-4

МАТЕМАТИКА

МИЈУШКОВИЋ ВЕСНА

5-1,5-3,8-3

СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА

5-2,5-4, 7-3,7-4

ИЛИЋ БИЉАНА

6-1,6-4,8-1,8-2,8-4

 ПЕТРОВИЋ СВИЛАНА

6-2,6-3, 7-1,7-2

ГЕОГРАФИЈА

ВУКИЋЕВИЋ ЉИЉАНА

Цео 5.,6. и 7.

МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА

Цео 8., изборни предмети

ИСТОРИЈА

 

СТАНОЈЛОВИЋНИНОСЛАВ

Цео 5., 7. и 8.

МАРКОВИЋ МИРЈАНА

Цео 6.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

и

ИНФОРМАТИКА

ГОРАН МИЛЕНКОВИЋ

5-1,5-2,5-3,5-4,цео 6., 8-1,8-4

МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН

5-1,5-2,6-1,6-3, цео 7., 8-2,8-3

ИЛИЋ ЕМИНА

Инф.од 5. до 8.раз.

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

МИЛОЈЕВИЋ ДРАГУТИН

5-1,5-3,5-4,цео 8.

ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ

5-1,5-2,6-1,6-3

МИЛАНОВИЋ ИГОР

6-1,6-2,6-4, цео 7.

ГРАЂАНСКО В.

СНЕЖАНА

СТАМЕНКОВИЋ

5-8.

ВЕРОНАУКА

НИНОСЛАВ  ДИРАК

 

 

 

Помоћно особље
Драгољуб Антић домар
Данијела Урошевић спремачица
Мирјана Богићевић спремачица
Радованка Јовановић спремачица
Светлана Милојевић спремачица
Славица Максимовић спремачица
Бранка Милетић спремачица
Радица Лацковић спремачица